Statut ABDent - ABDENT Kraków Ruczaj

Statut ABDent

Statut ABDent

                                                                                                                                                                                                                                                     

Kraków 03.03.2008

Statut    ABDent

Stomatologia Protetyka

 1. Nazwa, siedziba i obszar działania.
 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej abdent nosi nazwę abdent  Stomatologia Protetyka.
 2. abdent  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia  1991r. o zakładach opieki zdrowotnej.
 3. abdent jest zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i utrzymywanym przez osobę fizyczną, którą  jest  Bożena Taranczewska.
 4. Siedziba ABDentu jest miasto Kraków.
 5. Obszarem działania jest nieograniczone.
 1. Cele i zadania ADBentu.

a)   Celem ABDentu jest udzielanie odpowiednich świadczeń zdrowotnych tj. wykonywanie usług z zakresu:

-stomatologii zachowawczej

-endodoncji

-drobnej chirurgii stomatologicznej

-protetyki

b)  Zadania ABDentu obejmują

-leczenie stomatologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

-świadczenie usług protetycznych

III.    Organy wewnętrzne i organizacja ABDentu.

 1. Właścicielem ABDentu  jest Bożena Taranczewska.
 2. Kierownikiem ABDentu jest osoba o odpowiednich kwalifikacjach i stażu pracy.
 3. Właściciel ABDentu jest zobowiązany do takiego zabezpieczenia organizacji pracy i wyposażenia aby zapewnić sprawność działania ABDentu.
 4. Kierownik jest odpowiedzialny za świadczenie usług zdrowotnych na odpowiednim poziomie, wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
 1. Struktura organów zakładu abdent.

W skład zakładu wchodzą następujące jednostki:

a) poradnia stomatologiczna

b) pracownia protetyczna.

       V.    Zasady gospodarki finansowej.

 1. ABDent jest prywatnym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń odpłatnych, w pełni samofinansującym się i nastawionym na przynoszenie dochodu.
 2. Ceny za udzielane świadczenia są cenami umownymi, a zasady rozliczenia poradni określają przepisy ustawy o podatku obrotowym i podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy z zatrudnionymi pracownikami.

       VI. Postanowienia końcowe.

 1. Poprzedni statut ABDent traci moc, a ten wchodzi w życie z dniem 03.03.2008r.
ZADZWOŃ